Ban Quan hệ Cổ đông

Điện thoại: (+84) 269 2222283

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Hoặc Quý khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: