Phòng Hành chính, Nhân sự & Đối ngoại

Điện thoại: (+84) 269 2222 217

Email: hanh.truongthi@hagl.com.vn

 

Hoặc Quý khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: