Chúng tôi là ai

11/06/2015

Từ một Công ty hoạt động chuyên về Cao su, nay Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế HAGL đã phát triển thành một công ty đa ngành bao gồm Cao su, Cọ dầu, Mía đường và chăn nuôi Bò với phạm vi hoạt động ở 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi. Trong những năm qua, sự phát triển không ngừng của Công ty chính là nhờ sức mạnh của tập thể Ban Lãnh đạo và đội ngũ gần 14.000 nhân viên luôn hết mình xây dựng Công ty. Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, chăm lo đời sống, điều kiện sinh hoạt và làm việc của cán bộ nhân viên, đặc biệt là ở các vùng dự án mới tại Lào và Campuchia. Các chế độ ưu đãi được áp dụng thích hợp đã kích thích người lao động không ngại xa nhà đến công tác tại các vùng dự án mới. Chính những yếu tố đó đã làm nên bộ mặt Công ty ngày hôm nay.