Địa điểm

03/06/2015

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) hiện đang hoạt động ở 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia với các ngành nghề chính: trồng và chế biến Cao su, Cọ dầu, Mía đường, chăn nuôi Bò thịt. Ngoài ra, HAGL Agrico còn có các nhà máy chế biến dầu cọ, chế biến mủ cao su, chế biến đường, và nhà máy nhiệt điện tại Campuchia và Lào.