Tại Campuchia

12/06/2015

Tại Campuchia, HAGL Agrico tiến hành trồng cao su, cọ dầu, cây ăn quả và chăn nuôi bò thịt tại các huyện Andong Meas, Koun Mum, Bar Kaev và Ou Chum, tỉnh Rattanakiri và huyện Snoul, tỉnh Kratie.