Tại Lào

12/06/2015

HAGL Agrico hoạt động tại Lào từ năm 2007 với các dự án Cao su, Mía đường, Cọ dầu, và chăn nuôi Bò thịt. Các nông trường tại Lào chủ yếu nằm ở hai tỉnh Sê Kông và Attapeu, do hai Công ty mà HAGL Agrico sở hữu và quản lý điều hành là Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu và Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh.