Tại Việt Nam

12/06/2015

Tại Việt Nam, HAGL Agrico tập trung trồng Cao su và chăn nuôi Bò tại các huyện thuộc tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.