Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

09/05/2017

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Thâm niên làm việc tại HAGL: từ năm 2008 đến nay

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Phó Tổng Giám đốc

Các chức vụ quản lý khác: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai