Ông Lê Đình Vũ

09/05/2017

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thâm niên làm việc tại HAGL: từ năm 2004 đến nay

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Phó Tổng Giám đốc