Bà Võ Thị Huyền Lan

11/06/2015

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – ĐH Kinh tế TP. HCM, MBA Thương Mại Cao cấp HEC–Pháp, Thạc sỹ Tài chính – ĐH Dauphine – Pháp

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Thành viên HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

+ Thành viên HĐQT Công ty CP HAGL

+ Tổng Giám đốc–Jaccar Holdings

+ Thành Viên HĐQT–CTCP Long Hậu

+ Thành Viên HĐQT–CTCP Khu CN Hiệp Phước

+ Thành viên HĐQT–CTCP Thực phẩm Agrex Sài Gòn

+Thành viên HĐQT–CTCP  Âu Việt