Bà Võ Thị Huyền Lan

11/06/2015

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. HCM, MBA Thương Mại Cao cấp HEC–Pháp, Thạc sỹ Tài chính – Đại học Pari Dauphine – Pháp

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Thành viên HĐQT 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

+ Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

+ Tổng Giám đốc – Jaccar Holdings

+ Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Thực phẩm Agrex Sài Gòn

+ Thành viên HĐQT- Công ty cổ phần  Bourbon Bến Lức