Ông Đoàn Nguyên Thu

11/06/2015

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ĐH Kinh tế TP. HCM, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Fullerton, Hoa Kỳ

Thâm niên làm việc tại HAGL: từ năm 1999 đến nay

Công tác hiện nay tại HAGL AgricoThành viên HĐQT

Các chức vụ quản lý khác:

+ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP HAGL

+ Chủ tịch HĐQT - CTCP Gỗ Hoàng Anh Gia Lai