Ông Võ Trường Sơn

11/06/2015

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Phân tích Tài chính Hoa Kỳ (CFA), Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Thâm niên làm việc tại HAGL: từ năm 2008 đến nay

Công tác hiện nay tại HAGL AgricoThành viên HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai