Video Clip

13/06/2015

HAGL Agrico nghiên cứu và tiếp thu các giải pháp công nghệ tiên tiến để vận dụng vào việc trồng trọt và chế biến các sản phẩm từ cây công nghiệp, chăn nuôi bò. Hãy cùng xem các video clip sau đây để có cái nhìn tổng quan về cách làm nông nghiệp của chúng tôi.