HAGL đã đến mùa đơm hoa kết trái

10/06/2015

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu thu gặt những thành quả đầu tiên. Đây được xem là tiền đề của giai đoạn đơm hoa kết trái sau một quá trình đầu tư, vun đắp.

Cùng xem video sau đây để có cái nhìn tổng quan về thành quả đơm hoa kết trái của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.