Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẨN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại : (+84) 59 2222 217

Fax : (+84) 59 2222 218

Emailhoanganhagrico@hagl.com.vn

 

 

 

Các phòng ban