HAGL Agrico công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái

10/10/2018

HAGL Agrico công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi diện tích trồng mới cây ăn trái theo phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, nội dung cụ thể như sau: link download