HAGL Agrico được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14/03/2018

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể: link download