HAGL Agrico gửi đến Quý Cổ đông chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và năm 2022; Dự kiến Kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2023

30/01/2023

HAGL Agrico gửi đến Quý Cổ đông chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và năm 2022; Dự kiến Kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2023, nội dung chi tiết: Link download