Quan hệ Nhà đầu tư

14/07/2016

Để các nhà đầu tư có thể nắm bắt thông tin dễ dàng, HAGL Agrico luôn chủ trương công bố thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và đầy đủ. Qua đó, các nhà đầu tư có thể chủ động kiểm chứng thực tế các hoạt động của Công ty và từ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

Kể từ ngày 11/07/2015 , HAGL Agrico đã thành lập Ban quan hệ Cổ đông để tiếp nhận và phản hồi thông tin đến Quý Nhà đầu tư. Chi tiết: File download

Thông tin ban Quan hệ cổ đông:

Ban quan hệ cổ đông HAGL Agrico

Địa chỉ: 15 Trường chinh - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Điện thoại: 0269.2222283

Người liên hệ: Nguyễn Thiên Tường (Ms)