Sản phẩm

11/06/2015

Phần lớn giống bò dự kiến nuôi tại Việt Nam được nhập từ Úc. Lứa bò nhập về dự kiến có độ tuổi trên 18 tháng, sau 7 tháng có thể đạt trọng lượng trên 500 kg và có thể xuất bán.

Ngoài nguồn thu từ thịt thành phẩm, các dự án chăn nuôi còn có thêm nguồn thu đáng kể từ phân bò. Nguồn phân này sẽ được sử dụng cho các hoạt động trồng trọt, giảm chi phí mua ngoài, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mảng trồng trọt.