Chế biến

11/06/2015

Hiện tại, Công ty đang vận hành một nhà máy chế biến mủ cao su tại Lào với công suất 25.000 tấn/năm. Dự kiến đến năm 2022, toàn bộ diện tích cao su sẽ được khai thác mủ.

Quy trình chế biến mủ SVR 3L:

Quy trình chế biến mủ SVR 10: