Khách hàng & Phân phối

11/06/2015

HAGL Agrico sẽ chế biến mủ khai thác từ vườn cây thành mủ khối theo tiêu chuẩn Việt Nam (SVR) để bán. Là doanh nghiệp lớn, thương hiệu được nhiều người nhận biết cùng năng lực tài chính tốt, Công ty có thể bảo đảm nguồn cung ứng số lượng mủ lớn và ổn định, qua đó, có thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ.