Khách hàng & Phân phối

11/06/2015

HAGL Agrico sẽ chế biến mủ khai thác từ vườn cây thành mủ khối theo tiêu chuẩn Việt Nam (SVR) để bán. Lĩnh vực cao su cũng hưởng lợi từ việc Việt Nam có vị trí gần với các thị trường tiêu thụ cao su lớn. Trung Quốc và Malaysia là hai thị trường nhập khẩu cao su Việt Nam lớn nhất với khối lượng nhập khẩu năm 2014 là 470.339 và 202.095 tấn, tiếp đến là Ấn Độ với 90 ngàn tấn. Các bạn hàng nhập khẩu cao su Việt Nam khác bao gồm nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc. Năm 2014, cao su Việt Nam đã được xuất khẩu đến 86 thị trường khác nhau (năm 2013 là 72 thị trường). Việt Nam có 250 nhà xuất khẩu mủ cao su, 20 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm 60% về lượng và 61.5% về giá trị.

Là doanh nghiệp lớn, thương hiệu được nhiều người nhận biết cùng năng lực tài chính tốt, Công ty có thể bảo đảm nguồn cung ứng số lượng mủ lớn và ổn định, qua đó, có thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ.