Chanh dây và cây ăn quả khác

14/06/2017

Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016. Ngoài ra, Công ty còn tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng thanh long, chuối và hơn mười loại cây ăn quả khác.