Tổng quan về Cọ dầu

02/06/2015

Trong tất cả các loại cây sản xuất dầu phổ biến thì cọ dầu là cây cho hàm lượng dầu cao nhất. Ngoài ra, dầu cọ và các sản phẩm phụ khác của cọ dầu là những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Chính vì vậy, cây cọ dầu đang được phát triển cực kỳ nhanh chóng ở các nước Đông Nam Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Trong đó, Malaysia và Indonesia là 2 nước chiếm đến 87% sản lượng dầu cọ cung cấp trên thế giới.

HAGL Agrico ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tiên tiến của Israel cho toàn bộ diện tích cọ dầu để tăng năng suất và đảm bảo sinh trưởng của cây trồng trong mùa khô.