Tổng quan về Cọ dầu

02/06/2015

Trong tất cả các loại cây sản xuất dầu phổ biến thì Cọ dầu là cây cho hàm lượng dầu cao nhất. Ngoài ra, dầu Cọ và các sản phẩm phụ khác của Cọ dầu là những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Chính vì vậy, cây Cọ dầu đang được phát triển cực kỳ nhanh chóng ở các nước Đông Nam Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Trong đó, Malaysia và Indonesia là 2 nước chiếm đến 87% sản lượng Dầu cọ cung cấp trên thế giới.

Tính đến ngày 31/12/2016, Công ty đã trồng được 29.307 ha cọ dầu, trong đó tại tỉnh Attapeu, Lào là 6.861 ha và tại tỉnh Rattanakiri, Campuchia là 22.446 ha. Toàn bộ diện tích trồng Cọ dầu đều áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tiên tiến của Israel để tăng năng suất và đảm bảo sinh trưởng của cây trồng trong mùa khô.