Chế biến

11/06/2015

Nhà máy chế biến dầu cọ

Công ty đang hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động nhà máy chế biến với công suất 45 tấn buồng quả tươi/giờ tại Campuchia và đang tiến hành xây dựng thêm nhà máy chế biến với công suất 30 tấn buồng quả tươi/giờ tại Lào.

Quy trình chế biến dầu cọ như sau: