Chế biến

11/06/2015

Nhà máy chế biến dầu cọ

Công ty đã hoàn thành nhà máy chế biến dầu cọ công suất 45 tấn buồng quả tươi/giờ tại Campuchia.

Quy trình chế biến dầu cọ như sau: