Sản phẩm

11/06/2015

Sản phẩm chính:

- Dầu cọ thô (CPO) chiếm tỷ trọng 20 - 24% trọng lượng buồng quả tươi.

- Dầu nhân cọ (PKO) chiếm tỷ lệ 2 - 4% trọng lượng buồng quả tươi.

Dầu cọ CPO và PKO là nguyên liệu sau khi tinh chế sẽ cung cấp cho ngành thực phẩm, mỹ phẩm và một phần cho ngành công nghiệp khác.

Sản phẩm phụ:

- Buồng quả rỗng và xơ quả sau khi ép hết dầu: dùng làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện, ủ làm phân bón cho vườn cây.

- Bã nhân cọ: làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện.

- Vỏ sọ nhân cọ: dùng làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện, sản xuất than hoạt tính, làm vật liệu trong vườn ươm.

- Nước thải và bùn thải từ nhà máy Dầu cọ: dùng để sản xuất khí đốt cung cấp cho bộ phận khí điện và làm phân bón hữu cơ.