Tổng quan về Mía đường

02/06/2015

HAGL Agrico đã hoàn tất đầu tư cụm công nghiệp mía đường tại huyện Samakhixay và Phouvong, tỉnh Attapeu và đưa vào vận hành từ tháng 2 năm 2013. Dự án bao gồm một vùng nguyên liệu 6.000 ha, nhà máy đường công suất ép mía 7.000 tấn mía cây/ngày và nhà máy nhiệt điện 30MW tận dụng bã mía từ nhà máy ép để làm nhiên liệu đốt lò hơi phát điện.

Công ty áp dụng toàn bộ cơ giới hoá trong khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch mía. Áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt để đạt được năng suất thu hoạch cao.