Chế biến

11/06/2015

Công ty xây dựng một khu tổ hợp gồm nhà máy đường công suất 7.000 tấn mía nguyên liệu/ ngày, và nhà máy Nhiệt điện chạy bằng bã mía công suất 30MW.

Quy trình sản xuất đường: