Khách hàng & Phân phối

11/06/2015

Thị trường và tiêu thụ sản phẩm đường của Công ty:

- Tại Việt Nam: Công ty đã được cấp hạn ngạch nhập khẩu đường thô về nước từ năm 2014 và sẽ bán trực tiếp đến các đơn vị có nhu cầu tinh luyện đường để xuất khẩu.

- Tại Lào: Công ty sẽ phân phối cho các doanh nghiệp kinh doanh phân phối đường tại Lào.

Công ty sẽ không thành lập hệ thống phân phối lẻ mà bán hàng trực tiếp đến các đơn vị mua đường theo phương thức sau:

- Tại Việt Nam: xuất hàng trực tiếp từ tổng kho tại Gia Lai đến các đơn vị mua đường.

- Tại Lào: xuất hàng trực tiếp từ kho của nhà máy đến các đơn vị mua đường.