Thành phẩm

11/06/2015

Sản phẩm chính:

Đường trắng RS là sản phẩm để tiêu dùng hàng ngày và phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất bánh kẹo và sữa.

Sản phẩm phụ:

Bã mía: làm nhiên liệu sản xuất nhiệt điện năng. Ngoài ra bã mía còn dùng làm thức ăn cho gia súc.

Mật rỉ: làm thức ăn cho gia súc.

Bã bùn: làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh, cung cấp phân bón cho cây trồng.