HAGL Agrico công bố giải trình BCTC hợp nhất Quý III năm 2018

30/10/2018

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018. File download