HAGL Agrico được chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

08/01/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể: File download