Đầu tư phát triển cộng đồng

11/06/2015

Ý thức vai trò Doanh nghiệp là một bộ phận của xã hội, ngoài mục tiêu đảm bảo lợi nhuận, HAGL Agrico luôn coi trọng trách nhiệm cộng đồng, góp phần phát triển xã hội. Nhiều năm qua, các hoạt động an sinh xã hội và tài trợ đã trở thành hoạt động quen thuộc của Công ty. Cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể nhân viên, HAGL Agrico đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.