Nghiên cứu và tìm hiểu tiềm năng khai thác

11/06/2015

Để có thể trồng thành công các loài cây trên đất thuộc các dự án của Công ty tại Lào và Campuchia, HAGL Agrico đã tiến hành nghiên cứu, phân tích tiềm năng khai thác thổ nhưỡng và trồng thử nghiệm cây trồng. Ở giai đoạn này, HAGL Agrico xác định được các thành phần dinh dưỡng trong đất, từ đó tính toán được nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng cho từng loại cây theo từng giai đoạn. Trong quá trình trồng và chăm sóc vườn cây, Công ty đã đúc kết được những thành tựu, kinh nghiệm và tìm ra những nhược điểm để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả canh tác và tăng năng suất cây trồng.