Ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại

11/06/2015

Hệ thống tưới nước và bón phân Israel:

Việc ứng dụng thành công hệ thống tưới nhỏ giọt của Isarel – công nghệ đang áp dụng trên tất cả các mảng nông nghiệp của HAGL Agrico, đã giúp Công ty giải quyết được bài toán về cách cung cấp chính xác lượng nước và phân bón đến từng gốc cây mà không tốn quá nhiều nhân công trên vùng nguyên liệu rộng lớn hơn 88.000 ha của Công ty.

Sử dụng máy móc thiết bị hiện đại để giải phóng sức lao động:

Nhờ thực hiện cơ giới hóa tất cả các công việc trong quy trình nuôi trồng, sản xuất, HAGL Agrico đã đạt thành công lớn trong việc chủ động thời vụ, tận thu tối đa sản phẩm, cung cấp nguyên liệu đầu vào liên tục, giúp Công ty đạt hiệu quả sản xuất cao.