HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 100 Giám sát và thống kê số liệu

01/10/2019

 HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 100 giám sát và thống kê số liệu làm việc tại Campuchia với thông tin chi tiết như sau: link download