HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 500 Lao động phổ thông

13/05/2019

 HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 500 Lao động phổ thông với thông tin chi tiết như sau: link download