Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

11/06/2015

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Thâm niên làm việc tại HAGL: từ năm 2001 đến nay

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Thành viên HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai