Ngành Cao su

12/06/2015

Hiện Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 31.085 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Công ty đang vận hành 01 nhà máy chế biến mủ cao su có công suất 25.000 tấn/năm tại Lào. Dự kiến đến năm 2022, toàn bộ diện tích cao su sẽ được đưa vào khai thác