Ông Đặng Công Trực

11/06/2015

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Apollos (USA),  Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

Quá trình công tác:                       

  • Từ 01/04/2006 - 31/12/2006:

Phụ trách Tư vấn Tài chính kế toán - Ban Tư vấn - Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (“Thaco”)

  • Từ 01/01/2007 - 20/06/2013:

Trưởng ban Tư vấn & Kiểm soát nội bộ - Ban Tư vấn - Kiểm toán nội bộ  - Thaco

  • Từ 21/06/2013 - 31/12/2013:

Thành viên Ban kiểm soát - Ban Tư vấn - Kiểm toán nội bộ  - Thaco

  • Từ 01/01/2014 đến nay:

Thành viên Ban kiểm soát - Thaco

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Thành viên Ban Kiểm soát