Bà Đỗ Vũ Hải Hà

do vu hai ha
Bà Đỗ Vũ Hải Hà

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Kế toán trưởng