Ông Bùi Minh Khoa

mr. bui minh khoa
Ông Bùi Minh Khoa

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Trưởng Ban Kiểm soát