Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Haagrico.com.vn

Chào mừng bạn đến với Haagrico.com.vn. Trang web này cung cấp các dịch vụ tài chính, tư vấn và các công cụ liên quan. Trước khi sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ Các nội dung, thông tin, tài liệu và các tài sản khác trên Haagrico.com.vn được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và luật pháp hiện hành. Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào trên trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng từ chúng tôi.

2. Thông tin và Tư vấn Haagrico.com.vn cung cấp các thông tin và tư vấn tài chính nhằm mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc phù hợp của thông tin và tư vấn này. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét kỹ thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Haagrico.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin hoặc tư vấn trên trang web này.

3. Sử dụng trang web Khi sử dụng Haagrico.com.vn, bạn cam kết tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành. Bạn không được thực hiện các hành động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web hoặc xâm phạm vào quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

4. Tài khoản người dùng Để sử dụng một số dịch vụ trên trang web, bạn có thể cần đăng ký một tài khoản người dùng. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bí mật và an toàn của thông tin tài khoản của mình. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn.

5. Liên kết đến bên thứ ba Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp cho mục đích tiện lợi và không đại diện cho sự ủy quyền hay liên kết của chúng tôi với các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba này.

6. Bảo mật Haagrico.com.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin theo Chính sách Bảo mật của mình. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải thông tin nào trên internet là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web.

7. Thay đổi và Chấm dứt Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được công bố đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện mới.

Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập và sử dụng trang web mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc luật pháp hiện hành.

8. Miễn trừ trách nhiệm Haagrico.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát dữ liệu, lợi nhuận hoặc khách hàng, dù có thông báo trước về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

9. Luật áp dụng Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và thực hiện theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết thông qua các pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web Haagrico.com.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được quy định.