Văn hóa của chúng tôi

Trải qua những năm hình thành và phát triển chúng tôi hiểu rõ con người là nhân tố quan trong góp phần quyết định cho sự thành công và phát triển của công ty, vì vậy lấy phương châm “Đoàn kết là sức mạnh” chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên hoạt động trên tinh … Đọc tiếp

Chúng tôi là ai

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ lực là cao su và hơn 15 loại cây ăn trái. Các dự án nông nghiệp nằm tại 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Nguồn nhân lực đóng vai … Đọc tiếp

Xử lý chất thải

Nhằm đảm bảo rác thải và chất thải rắn không gây hại đến môi trường, Công ty đã thực hiện biện pháp tiết kiệm, tái chế nguyên vật liệu và giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường với các giải pháp cụ thể như sau: –            Bao đựng phân chuồng: Hàng năm, Công … Đọc tiếp

Tiêu thụ năng lượng điện

Công ty đã giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ trong các hoạt động vận hành nhà máy chế biến xưởng sửa chữa, bơm nước, tưới nước bằng việc áp dụng các biện pháp thiết thực như: –          Thay thế dần các loại dụng cụ và thiết bị cũ như bóng đèn dây tóc … Đọc tiếp