Rủi ro tỷ giá

Hoạt động kinh doanh của Công ty phát sinh giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau do Công ty hoạt động trên ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, các chi phí tại mỗi quốc gia được thanh toán bằng đồng nội tệ. Tỷ giá các đồng tiền dùng trong giao dịch chính tại Lào và Campuchia có thể tăng lên so với Việt Nam đồng, làm tăng chi phí hoạt động và ảnh hưởng đến hiệu quả lợi nhuận của Công ty.

Phần lớn các sản phẩm cao su và cọ dầu dự kiến sẽ tiêu thụ tại thị trường nước ngoài và được giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Mỹ giảm dẫn tới doanh thu xuất khẩu cao su và cọ dầu giảm. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Công ty nhập khẩu bò thịt từ Úc và tiêu thụ nội địa, chi phí nhập bò được thanh toán bằng đôla Mỹ trong khi doanh thu thu được là đồng Việt Nam, những biến động tăng của tỷ giá đô la Mỹ có thể ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu bò của Công ty, dẫn đến giảm biên lợi nhuận.

Biện pháp hạn chế rủi ro

Nhờ vào chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh giúp cho Công ty lấy lợi nhuận của ngành này bù cho ngành khác.