Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẨN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại : (+84) 269 2222 285

Fax : (+84) 269 2222 218

 

 

 

 

Các phòng ban