Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Tầm nhìn của công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) là trở thành một doanh nghiệp hàng đầu và đáng tin cậy trong lĩnh vực nông nghiệp, tài chính và phát triển nông thôn. Chúng tôi mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống và thu nhập của cộng đồng nông dân, và tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông và các bên liên quan.

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của HAGL Agrico là phát triển và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chúng tôi cam kết xây dựng một mô hình nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến và quản lý hiệu quả để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực tài chính và ngân hàng để cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng và chất lượng cho khách hàng. Chúng tôi đặt trọng tâm vào sự đổi mới và sáng tạo để mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính tại Việt Nam.

Sứ mệnh của HAGL Agrico cũng liên quan đến phát triển nông thôn và cộng đồng. Chúng tôi thực hiện các dự án phát triển nông thôn, tạo ra cơ hội việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, và cung cấp các dịch vụ đa dạng như đào tạo nông dân, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Mục tiêu là nâng cao chất lượng sống và thu nhập của cộng đồng nông dân, góp phần vào phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo trong khu vực nông thôn.