Ông Trần Bảo Sơn

a son
Ông Trần Bảo Sơn

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico Thành viên HĐQT kiêmTổng Giám đốc

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

– Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải