Bà Bùi Thị Liễu

ms bui lieu
Bà Bùi Thị Liễu

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Thành viên Ban Kiểm soát