Rủi ro về môi trường

Khí quyển: Các hoạt động khai hoang làm phát tán bụi đất, khí thải và mùi hôi nước thải của các nhà máy phát tán trong bầu khí quyển làm ô nhiễm bầu không khí.

Biện pháp hạn chế rủi ro: Các dự án của Công ty thực hiện xa khu dân cư, các phương tiện vận tải đất khi lưu thông luôn luôn có bạt che đậy hoặc tưới nước. Các công nhân làm việc trực tiếp tại dự án đều được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động để hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng sức khỏe.

Nguồn nước: Việc tưới tiêu làm nguồn nước ngày càng cạn kiệt, các hoạt động bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, nước thải từ các nhà máy chế biến đã ảnh hưởng nguồn nước.

Biện pháp hạn chế rủi ro: Để tiết kiệm nước, Công ty đã áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để hạn chế sự thất thoát nước. Hạn chế tối đa việc dùng phân hóa học tại các dự án, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học thân thiện môi trường để phòng trị sâu bệnh hại cây trồng. Các bao bì chứa hóa chất đều được xử lý đúng quy trình. Nước thải từ các nhà máy được xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn và được tận dụng làm nước tưới tiêu cho các dự án.